Porto Palo Sp. z o.o. w konsorcjum z Politechniką Śląską (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej) realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1.1 – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”:

Prace B+R nad opracowaniem unikatowej technologii przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z przetwórstwa węgli kamiennych w celu wytwarzania hybrydowego paliwa zawiesinowego.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania technologii przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z przetwórstwa węgli kamiennych umożliwiającej wytwarzanie dwóch rodzajów paliwa hybrydowego – paliwa zawiesinowego węglowo-wodnego oraz paliwa zawiesinowego węglowo-olejowego. Rezultat projektu czyli nowe paliwo zostanie wdrożone do działalności gospodarczej firmy poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie wyrobów na rynek branży energetycznej.

Wartość projektu: 3 063 116,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 525 706,01 zł