Porto Palo Sp. z o.o. posiada Laboratorium Badań Paliw Stałych utworzone w roku 2018. W jego ramach realizujemy badania w zakresie zawartości: wilgoci, popiołu i części lotnych, ciepła spalania i wartości opałowej oraz składu ziarnowego. W ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych, planowane jest jego poszerzenie w zakresie kolejnych oznaczeń dla paliw stałych oraz o kompleksową analizę paliw ciekłych. 

Laboratorium kieruje dr Tomasz Siudyga posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie badań paliw stałych i ciekłych oraz gospodarowania odpadami.