Co to jest biomasa?

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku, na biomasę składają się wszystkie ciekłe bądź stałe substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które podlegają procesowi biodegradacji.

Zalety biomasy

Szerokie możliwości użycia biomasy sprawiają, że wymienia się wiele jej zalet:

  • Niezawodność – w odróżnieniu od energii pozyskiwanej z promieni słonecznej lub wiatru, biomasa jest dostępna bez względu na warunki takie jak pora roku czy nasłonecznienie.
  • Nieszkodliwość dla środowiska – pod tym względem w sposób znaczący przewyższa inne rodzaje paliw stosowanych w przemyśle i w codziennym życiu. Ilość dwutlenku węgla, który jest generowany w ramach procesu spalania biomasy i pozyskiwania możliwej do wykorzystania energii nie przekracza ilości wchłanianej przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. W porównaniu z paliwami kopalnymi, produkcja biomasy związana jest również z niższą emisją tlenku węgla, tlenku azotu i dwutlenku siarki.
  • Wykorzystanie nieużytków – dzięki produkcji biomasy, redukowana jest ilość obecnych odpadów, zarówno organicznych, jak i przemysłowych. Pozwala ona również zagospodarować nadwyżki żywności i nieużytki roślin.
  • Niska cena – przekłada się na nią przede wszystkim wysoka i równomierna częstotliwość występowania biomasy w poszczególnych obszarach kuli ziemskiej (znajduje się ona wszędzie). Dzięki temu transport gotowego paliwa zostaje w sposób znaczący ograniczony.

Posiadamy w ofercie pellety z łuski słonecznika oraz pellety drzewne. Materiał pochodzi z importu oraz od producentów krajowych.

Wdrożony System Należytej Staranności został poddany audytowi przez niezależną jednostkę certyfikującą. Certyfikat numer 028/SNS/2016 potwierdza, że Porto Palo jest sprawdzonym dostawcą oferującym biomasę spełniającą wymogi Prezesa URE w zakresie dokumentowania pochodzenia surowców energetycznych.

Pobierz certyfikat SNS Pobierz certyfikat EN Plus Pellet z łuski słonecznika – certyfikat jakości

Oferowane produkty

Pellet z łuski słonecznika
Cylindryczne granulki wytwarzane w procesie obrotowym rozdrobnionych ziaren i łusek słonecznika rozdrabnianych pod bardzo wysokim ciśnieniem. Charakteryzuje je niska zawartość wilgoci i popiołu.

Pellet drzewny
Materiał opałowy produkowany ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, bez użycia chemicznych substancji klejących z surowców drzewnych takich jak trociny wióry czy zrębki. Powstają dzięki temu wydajne energetycznie granulki o wartości opałowej ok. 17 MJ/kg