W firmie Porto Palo Sp. z o.o. podejmowane są badania oraz prace wdrożeniowe nad wykorzystywaniem materiałów odpadowych w kierunku wytwarzania pełnowartościowych paliw stałych i ciekłych oraz innych innowacyjnych produktów rynkowych. Stanowi to realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego oraz daje możliwość ograniczenia niekorzystnego wpływu przemysłu wydobywczego na środowisko.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są w zakresie przetwarzania drobnoziarnistych ubocznych produktów wydobycia (mułów węglowych i odpadów poflotacyjnych) w kierunku niskoemisyjnych paliw dla energetyki zawodowej i ogrzewnictwa indywidualnego, które charakteryzują się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń w trakcie procesu spalania. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnących wymagań środowiskowych, gdyż pozwala znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń bez konieczności inwestowania w kosztowne układy oczyszczania spalin. Opracowano nowatorską technologię wysokoefektywnego zagospodarowywania odpadów powęglowych, która wytwarza innowacyjny produkt o dużym potencjale rynkowym. Dodatkową korzyścią jest fakt, że zagospodarowanie odpadów daje możliwość przeprowadzenia rekultywacji terenów zdegradowanych, co znacząco poprawia stan środowiska na obszarach powydobywczych.

Porto Palo Sp. z o.o. podejmuje również działania w zakresie zagospodarowywania odpadowej biomasy i przetwarzania jej w kierunku ekologicznego paliwa dla energetyki zawodowej i ogrzewnictwa indywidualnego w przyjaznej dla środowiska i niskoemisyjnej technologii.